Stroomlijn ontvangt prijs voor Wijkhopper

Tijdens de feestelijke uitreiking van de Innovation Award ZHZ 2019 ontving Stroomlijn een prachtige ‘Speciale Vermelding’.

Met de Wijkhopper als aangemelde innovatie, kreeg Stroomlijn deze prijs voor niet alleen het innovatieve karakter van het nieuwe vervoermiddel in Drechtsteden, maar voor het sociaal-maatschappelijke karakter ervan. Immers, de Wijkhopper is ontstaan op basis van klantbehoefte in de wijk. Senioren en mensen met een beperking kunnen beter deelnemen aan de samenleving en daardoor dringt de Wijkhopper eenzaamheid terug. Ook omdat de Wijkhopper aansluit op het regulier openbaar vervoer van Qbuzz. Daarnaast is de Wijkhopper duurzaam met zero emissie, maar ook biedt zij werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. De kracht van deze innovatie zit hem tevens in de goede samenwerking met sociale partners en vervoerders, waardoor de ontwikkeling ervan mogelijk was. Een enorme aanwinst voor het doelgroepen vervoer in Drechtsteden.