Stroomlijn ondertekent convenant Zero Emissie Akkoord Doelgroepenvervoer

Volledig Zero Emissie doelgroepenvervoer vanaf 2025, dat is de stip op de horizon die gemeenten, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en (markt)partijen uit de hele keten zetten. In het doelgroepenvervoer wordt deze ambitie de komende jaren bepalend zijn. De verschillende partijen, waaronder Stroomlijn ondertekenen tijdens deze sessie een bestuursakkoord en convenant, waarin zij deze ambitie vastleggen en afspraken maken over samenwerking om deze ambitie te realiseren.

Op 31 mei 2018 ondertekent Hans Tanis, portefeuillehouder Duurzaam namens de  Drechtsteden en en Stroomlijn, verantwoordelijk voor het doelgroepenvervoer in de Drechtsteden, het akkoord Zero Emissie doelgroepenvervoer. Aanwezig is ook Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven.