Over Stroomlijn

Stroomlijn BV is een publiek mobiliteitsplatform dat de vervoersstromen regelt voor publieke organisaties. Stroomlijn staat exact voor wat het doet: het stroomlijnt de reis van de klant. Stroomlijn werkt nauw samen met partners in de mobiliteitsketen en bewaakt de kwaliteit van het vervoer binnen de gemaakte afspraken. Daarbij heeft Stroomlijn een signalerende functie naar haar opdrachtgevers en mobiliteitspartners.

Taken Stroomlijn

 • Beheer van klantprofielen en budgetten
 • Signaleren of de klant passend vervoer ontvangt
 • Ondersteunen beleidsontwikkeling
 • Ritplanning
 • Aansturing taxidiensten
 • Verwerking ritten, facturatie en het innen van eigen bijdragen
 • Informeren stakeholders
 • Verantwoordelijk voor de kwaliteit in zijn geheel
 • Contractbeheer

Daarbij regelt Stroomlijn de communicatie met de klant over het vervoer. Dit gebeurt onder naam van het desbetreffende product.

 • Verwerking vervoersaanvragen klant
 • Vragen van klanten beantwoorden
 • Klachten afhandelen

lees meer

Stroomlijn regelt de beste vervoersoplossingen